01

AdBlue คืออะไร?

AdBlue คือน้ำยาบำบัดไอเสีย สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซล ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง มลพิษต่ำ และถูกติดตั้งระบบบำบัดไอเสียจากโรงงานผู้ผลิต AdBlue ทำหน้าที่แปลง NOx (ไนโตรเจนออกไซด์) ในไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์ดีเซลให้กลายเป็นไนโตรเจนและไอน้ำ ซึ่ง NOx เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและเป็นสาเหตุการก่อให้เกิดหมอกพิษปกคลุมในเมืองใหญ่ทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นสาเหตุของโรคหอบหืดและภูมิแพ้

responsive
responsive
02

คุณสมบัติ AdBlue

AdBlue ใช้งานง่ายเป็นเคมีที่ไม่ทำอันตราย AdBlue ไม่ใช่น้ำมัน ไม่ใช่หัวเชื้อและไม่ใช่สารเพิ่มคุณภาพของน้ำมันแต่เป็นสารประกอบยูเรียที่มีความบริสุทธิ์สูง ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด หากหกเลอะ สามารถล้างได้ด้วยน้ำ โดยอยู่ในกลุ่มของเคมีที่สามารถขนย้ายได้อย่างปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ AdBlue เติมง่ายเหมือนเติมน้ำมัน แต่อยู่คนละช่องการเติมเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นฝาเติมสีฟ้า/ดำ มีถังแยกเก็บไม่ปนกับน้ำมันและเขียนกำกับไว้ว่า AdBlue ซึ่งจะพบได้ตามตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่องจักร และ รถยนต์ เช่นข้างถังเติมน้ำมัน ในห้องเครื่องยนต์ หรือ ด้านข้างตัวรถ

03

ผลิตภัณฑ์ AdBlue

© 2018 All Rights Reserved. Design by FYIdesign.